Validitetsundersökning

För att kontrollera ett patents giltighet kan man låta oss göra en validitetsundersökning. Detta görs i lägen där du till exempel hindras i din verksamhet av ett patent eller att du har blivit anklagad för patentintrång. Sökningen resulterar förhoppningsvis i bevis för att det ifrågasatta patentet bör ogiltigförklaras och som kan användas av dig i en rättslig process. Vi levererar din validitetsundersökning inom 10 arbetsdagar från att du godkänt vår sökstrategi.

Övriga fördelar med en validitetsundersökning kan vara:


  • Utmana en konkurrents patent för att spara in licenskostnader.

  • Samla viktig information som hjälper dig fatta beslut om licensavtal eller investeringar i nya patent eller produkter.

  • Underlag för att handskas med konkurrenters beskyllningar för intrång

  • Spara tid och pengar. En tidig kontroll kan innebära att du slipper rättsliga kostnader och det sparar tid.