Ladda ner patentinformationMed reporteditorTM kan du ladda ner patentinformation baserat på patentnummer utan kostnad.

Om du skriver in ett patentnummer nedan kommer du till en sida där du kan se, skriva ut eller spara hela dokumentet som en pdf-fil. Du kan även se Legal- INPADOC information.

När du anger patentnummer, glöm inte att ange landskoden (två bokstäver, versaler) före själva numret. (se exempel nedan). Om du inte kan landskoden ange bara själva numret.

reporteditor™ kommer då att föreslå fler patentalternativ.

Exempel: GB1286783, WO2004062744, US2006272186, US4567890, EP1443457