Verktygsfält för patentsökning

Search-a-patents verktygsfält är det mest avancerade verktygsfältet på marknaden.

Search-a-patents verktygsfält för patentsökning

Ladda ner gratis nu!


Det nya verktygsfältet är utvecklat för alla versioner av Internet Explorer och Firefox. Förutom viktiga länkar till världens största patentverk ger dig det nya redskapet en möjlighet att söka i tre av världens största patentdatabaser (Google, esp@cenet och USPTO Patents) och det från ett enda sökfält.

För att maximera sökresultaten måste du använda varje sökmotors sökregler. Till exempel:

  • En sökning i esp@cenet kan inte innehålla mer än fyra ord.
  • En sökning i USPTO måste använda utvalda operatorer (en boleansk sökning) för att nå bästa resultat.

Kom gärna med förslag till förbättringar eller förändringar!

Hoppas att du får nytta av vårt verktygsfält!