Search-a-patent prislista

Tjänst SEK
IP Due-Diligence(tim pris) * 1950
Nyhetsundersökning*** 8500
IP Strategi(tim pris) * 1950
Validitetsundersökning 24500
Intrångsundersökning(tim pris) * 1090
Patentbevakning ( tim pris) * 1090
Teknikens ståndpunkt(tim pris) * 1090
Timarvode sökningar 1090
Timarvode Konsulttjänster 1450
Expressleverans Nyhetsundersökning ** 2500

* fråga efter offert

** Tillägskostnad vid behov

*** Priset gäller up till 15 krav, 1 oberoende krav och max 10 sidor. I annat fall gäller prisoffert

Search-a-patent förbehåller sig rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valutakurser, leverantörskostnader och marknadsförhållanden. Dessa justeringar regleras omedelbart då Search-a-patent anser det vara befogat.

Alla priser presenteras utan moms. Kundspecifika tjänster utföres mot timdebitering. Svar levereras inom sju arbetsdagar. Expressleverans finns som alternativ. Läs gärna vidare på vår webbsida.