Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Jag förstår Läs mer om cookies

Nyhetsundersökning

Låt oss undersöka om din uppfinning är ny. Ett av kraven för att en patentansökan ska godkännas är att uppfinningen som definierats i patentkraven är ny. Samtidigt vill du som sökande att patentkraven ska ge dig ett så brett skydd som möjligt. En nyhetsundersökning som utgångspunkt ger dig i de flesta fall ett bra underlag för att formulera väl definierade patentkrav.

Utgående från eventuella patentkrav eller en teknikbeskrivning och eventuell ritning söker vi efter patentskrifter eller andra teknikpublikationer. Även våra nyhetsundersökningar sker till fast pris. Vi hjälper dig gärna med formuleringen av ditt uppdrag.

Rapportens utformning skiljer sig från tekniköversiktens rapport genom att vi har markerat särskilt relevanta avsnitt så att det ska vara enkelt att hitta i ofta mycket omfångsrika dokument.

Rapporten innehåller sökfråga, uppfinningens huvudsärdrag, huvudsökstrategi som inkluderar sökord och sökta klasser. Vi redovisar påträffade dokument klassificerade och med en sammanfattning av eller ett utdrag ur dokumenten och tillgång till dokumenten. Dessutom redovisar vi i vilka andra länder patentansökningar har publicerats och, beroende på om patentverk har informerat, om de beviljats eller avslagits, om det finns beviljade patent eller om patent fallit. Dokumenten visas i vår reporteditor™. Vi levererar din nyhetsundersökning inom 7 arbetsdagar


Se exempel på sökrapport