Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Jag förstår Läs mer om cookies

Produkter

Vi stöttar dig från ide till färdig produkt.
Hos oss finner du stöd under hela innovationsprocessen, från idé till färdig produkt och under hela produktens livstid, inte bara när du söker patent. Till och med innan en idé föds, när du till exempel står framför ett problem i produktionen, kan en sökning avseende teknikens ståndpunkt, ”State of the art”, peka på olika framkomliga vägar eller färdiga lösningar och du slipper egna utvecklingskostnader. Då får du också en första uppfattning om eventuella intrångsrisker.

Ensam uppfinnare eller multinationellt företag?
Vi hjälper dig vare sig det är första gången du funderar på att söka patent eller du behöver hjälp inom företaget med patentprocessen. En nyhetsundersökning eller ett större arbete hos dig, alla uppdrag är lika viktiga för oss. Vi anstränger oss för att förstå dina unika förutsättningar och tillgodose dina behov.

Idé - utveckling
När en idé föds eller du söker en lösning på ett problem kan det vara bra att se sig om, i det område som du arbetar i, med hjälp av en ”State of The Art” sökning. Du får se vad som finns uppfunnet inom ”ditt” teknikområde och får uppslag om hur du kan utveckla din idé. Du får en stadigare grund att stå på och slipper i onödan göra om det utvecklingsarbete andra gjort före dig och du får även här en uppfattning om eventuella intrångsrisker.

Patentansökan
Innan en patentansökan skrivs är det viktigt att den som skriver ansökan har ”nyhetsläget” klart för sig och vet vad som offentliggjorts och publicerats tidigare, så kallad ”prior art”. En av dig eller ditt ombud från början välskriven, väl avgränsad patentansökan sparar mycket pengar i ett senare skede. När patentkraven tagit form och innan patentansökan lämnas in hos ett patentverk för granskning är det dags för en nyhetsundersökning. Det är ett bra sätt att minimera risken för att patentverkets handläggare hittar nyhetshindrande dokument som visar vad som anges i ansökan och som man själv inte varit medveten om. En stor andel patentansökningar faller på grund av detta, att patentverken hittat ett eller flera dokument som visar att det man sökt patent för inte är nytt och därmed inte uppfyller kravet på nyhet. Nyhetsundersökningar minskar risken för att du får onödiga patenteringskostnader och smala svaga patent.

Färdig produkt – importerade lösningar
Om du har en produkt som du vill sälja, egenutvecklad eller importerad, eller om produkten innehåller delkomponenter som du misstänker kan vara skyddade av patent är det viktigt att du kontrollerar detta så att ingen ställer krav på dig efter det att du lanserat produkten. För att undvika att göra intrång på någons patenterade teknik är en intrångsundersökning (”Fredom To Operate search”-FTO sökning) ett bra verktyg.

Konkurrenterna
Även om du har en unik produkt, vare sig den är skyddad av patent eller inte, så är det viktigt att se vad konkurrenterna gör så att du kan behålla en ledande position inom ditt verksamhetsområde. Patentansökningar är en av de tidigaste indikatorerna på att dina konkurrenter utvecklar sig i en viss riktning. En patentbevakning som täcker dina konkurrenter och dina teknikområden ger dig tid att agera så tidigt som möjligt för att inte hamna i svårigheter. En patentbevakning avseende teknik hjälper dig även att identifiera nya konkurrenter eller kanske nya samarbetspartners och licenstagare?

Blockerad av andras patent?
Har din konkurrent ett patent som hindrar dig? Trots att patentverken gör ett bra arbete de kan på den begränsade tid de har till förfogande för en nyhetsgranskning, så finns möjligheten att genom en invaliditetsundersökning hitta ytterligare material som förtar det hindrande patentets nyhet och därmed kunna få det hindrande patentet ogiltigförklarat.

IP Strategi
När du skaffat dig några IP rättigheter är det dags att fundera på hur du bäst stödjer din affärsplan med IP rättigheterna. Det bästa sättet är att ta fram en IP strategi. En IP strategi tar hänsyn till dina behov av skydd och hur du med dina förutsättningar maximerar nyttan av dina IP rättigheter. En IP strategi tar ett samfällt grepp på alla dina IP rättigheter.

IP Due Diligence
Om du ska gå samman med ett annat företag eller du står inför ett företagsköp eller försäljning behöver du värdera de IP rättigheter som affären rör. Det görs genom en IP Due Diligence. Genom en IP Due Diligence får du reda på hur aktuella rättigheter står sig i förhandlingarna. Utifrån IP Due Diligence rapporten är det möjligt att hitta rätt pris på IP rättigheterna.

Patent Landscape
Vid behov av att analysera både ett företags marknad, dessa aktörer och vilka rättigheter som finns inom området ska du genomföra en Patent landscape analys. Genom en patent landscape fås en djup analys av tekniktrender och utveckling inom aktuellt område. Analysen presenteras på ett pedagogiskt och tilltalande sätt.